Weile arkitekter's kvalitetssikringsmanual er udarbejdet efter retningslinjerne i ISO 9001, i det omfang det er branchemæssigt hensigtsmæssigt, samt byggestyrelsens cirkulære om Kvalitetssikring i byggeri.

Weile arkitekter's miljøpolitik udføres efter de systematikker, der afprøves og videreudvikles i praksis i projektsamarbejde. Miljøstyringen udføres i samspil med projektsplanlægningen og integreres i rådgivningsfaserne.

01  |   02  |   03  |   04