ARCHINET disponerer over nødvendige CAD-stationer og projektstyringsværktøjer, og kan via modem udveksle materialer og ressourcer. ARCHINET disponerer over ca. 25 medarbejdere heraf halvdelen på højeste anciennitetsniveau.
Tegnestuen har sammen med de øvrige indehavere gennem sit medlemskab af ARCHINET opnået prækvalifikation i en række store TYD-konkurrencer udskrevet efter tjenesteydelsesdirektivet.

Tegnestuen er medlem bl.a. via sit medejerskab af Archinet af følgende brancherelaterede foreninger:
- Praktiserende Arkitekters Råd, PAR
- Byggeriets Planlægningssystem, BPS
- Informationsbrugere i Byggebranchen, IBB
- Byggesagsadministration, BSA
- AutoCAD Brugere i Byggesektoren, ABB

01  |   02  |   03  |   04