Tegnestuen er medlem af PAR (Praktiserende Arkitekters Råd) under DAL (Danske Arkitekters Landsforbund) og er således underlagt de af PAR gældende regler for tegnestuevirksomhed, herunder ansættelsesvilkår og lønforhold for medarbejderne, samt deltager i den for medlemskabet obligatoriske arkitektansvarsforsikring i Topdanmark.
Efter aftale kan der tegnes seperat objektforsikring.
Herudover er tegnestuen medinde­haver af ARCHINET k/s. ARCHINET består af en sammenslutning af 1 fynsk og 3 sydjyske tegnestuer, der parallelt med den enkelte virksomhed har etableret sig i et fælles selskab.
Ideen med dette samarbejde er at råde over det store firmas kapacitet på specialer, teknisk udstyr og mandskabs- ressourcer, samtidig med en geografisk spredning og lokal tilknytning i den mindre provinstegnestue, hvor kommando- gangen er kort, og hvor det er muligt at bevare de tætte relationer til klienter og opgaver.

01  |   02  |   03  |   04