Tegnestuen har de sidste 3 år beskæftiget 6 mand, heraf 3 akademiske arkitekter, 2 bygningskonstruktører og 1 teknisk assistent.
Vort arbejdsområde spænder meget vidt, fra planlægnings- opgaver over nybyggeri til restaurering inden for boliger, erhverv og institutioner.
Tegnestuen har gennem en årrække været fast rådgiver i Sydjylland for Fødevareministeriet og eftersynsfirma for BvB, Byggeskadefonden vedr. bygningsforbedring.
Tegnestuen lægger stor vægt på professionalisme i såvel den kreative som den tekniske side af opgaverne. Dette opnås blandt andet gennem en konstruktiv dialog med bygherren og stor motivering for opgavens optimale løsning hos med- arbejderne.
Tegnestuen har således opnået præmiering af en del arbejder, lige som en del af arbejder er vundet i arkitektkonkurrencer.

01  |   02  |   03  |   04