Statens Veterinære Serumlaboratorium

Bygherre
Landbrugsministeriet

Udførelse
Konkurrenceprojekt efter prækvalifikation

Byggesum
ca. 20 mio.

Bruttoareal
1.955 m2